colorlogo

ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล

TRAINING CENTER OF METROPOLITAN POLICE BUREAU

ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล

เชิญชวนประชาชนทำข้อสอบวัคซีนไซเบอร์ 40ข้อ ลุ้นรางวัล iPhone 14 จำนวน 60 เครื่อง

📢เชิญชวนประชาชน
ทำข้อสอบวัคซีนไซเบอร์ 40ข้อ ลุ้นรางวัล iPhone 14 จำนวน 60 เครื่อง
ผ่านเว็บไซต์ https://24hicarecenter.com/cybervaccinated
หรือสแกน QR CODE ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รวบรวมข้อมูลและออกแบบทดสอบมาจากกลโกงของมิจฉาชีพที่มักใช้หลอกลวงประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ และ บอกต่อคนอื่นๆ ให้ทำแบบทดสอบ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ตกเป็นเหยื่อออนไลน์
“ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง”
และยังมีโอกาสลุ้นรับรางวัล 2 ต่อ
1️⃣ รับสิทธิ์ใช้ Whoscall premium ฟรี 1 ปี ทันที เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ และใช้บริการฟีเจอร์เสริมต่างๆ จากแอปได้ฟรี
2️⃣ มีสิทธิลุ้นชิงรางวัล iPhone 14 60เครื่อง สำหรับผู้ที่ทำข้อสอบได้คะแนนมากกว่า 35 ข้อขึ้นไป โดยจะมีการสุ่มจับรางวัล เดือนละ 20 เครื่อง รวมระยะเวลา 3 เดือน
(ประกาศผลทุกวันสุดท้ายของสิ้นเดือน)

📢เปิดให้ประชาชนเริ่มทำข้อสอบได้
ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *